images/devam1x1.gif images/devam1x2.gif images/devam1x3.png images/devam1x4.gif
images/devam2x1.gif images/devam2x2.gif


 
     
 
     
 
     
 

Lamine parkeler montajdan nce 48 saat deme yaplacak mekanda bekletilmelidir.

Parke denecek zeminin dzgn ve przsz olmas ve rutubetden arndrlm olmas gerekmektedir.

Parkenin uzun kenar odann uzun kenarna paralel olmaldr.

Parke denecek yere 2 mm kalnlnda Polietilen ilte serilmelidir. iltenin ek yerleri bantlanmaldr.

Parke ile duvar arasnda en az 1,5 cm boluk braklacak ekilde demeye balanmaldr.

3 sra parke demesi tamamlandktan sonra gerdirme aleti kullanlarak tutkaln kurumas iin azami yarm saat bekletilmelidir.

Sadece lamine parkeye uygun olan sprgelik kullanlmaldr.

Mekann genilii 10-12 m.'yi, enine 5-7 m.'yi geiyor ise deme yaplacak alan paralara blnerek uygulama yaplmaldr. blmlerde gei profilleri kullanlmaldr.