images/devam1x1.gif images/devam1x2.gif images/devam1x3.png images/devam1x4.gif
images/devam2x1.gif images/devam2x2.gif


Masif Rabıta Parkenin Uygulama Bilgileri:

Satın aldığınız masif parke, modern sistemler ile kurutulmuş ahşaptan üretilmiştir.
Döşeme esnasında iyi sonuç alambilmeniz için aşağıdaki hususlara mutlak surette
dikkat etmenizi rica ederiz.


Uygulama öncesinde
- Parkenizi döşetmeyi düşündüğünüz tarihten en az iki hafta önce döşenecek mekana koyunuz.
- Eğer parkeniz naylon şrink ile ambalajlanmış ise mutlak surette ambalajından çıkartınız.
- Parkedöşeme yapılacak zemin düzgünlüğünü kontrol ediniz.
- Parke döşenecek zeminin kuruluğunu kontrol ettiriniz. Zemin istenen kuruluk nispetine ulaşmadan parkenizi döşetmeyiniz.


Uygulama sırasında
- Parke uygulanacak ortam ısısının 15 °C'den az olmaması tercih edilir.
- Parkenizi solvent veya poliüretan esaslı tutkal ile uygulatın. Su esaslı tutkal kullanmayınız.
- Döşeme işlemi bittikten sonra en az iki hafta beklemeden sistre ve cila işlemini yaptırmayınız.
- Bu bekleme süresinde parke yüzeyini konumak için kesinlikle naylon örtü kullanmayınız.

Parke döşeyeceğiniz şap zeminde dikkat edilmesi gereken noktalar:

Şap oldukça sıkı olarak dökülmüş olmalıdır.
Çekiç ile şapın üzerine vurarak veya çivi benzeri ucu sivriltilmiş bir maddeyi şapın üzerine sürterek zeminin sıklığı ve
yüzey sertliği konusunda bilgi sahibi olunabilir. Bu evsafta şapı elde etmek için, şapın 400 dozdan düşük olmaması
gerekir. Şapın yüzeyine çekiç ile vurulduğu zaman iz kalmamalı ve çivi benzeri maddeler şapın üzerine sürtüldüğünde derin izler
ve toz oluşmamalıdır. Eğer şap aşırı derece tozlanıyorsa, tutkal uygulaması öncesinde mutlak surette bu tozmanmayı kesecek bir astar kullanılmalıdır.


Şap kalınlığı
(cm)
Sertleşme süresi
(gün)
Kuruma süresi
(gün)
Parke döşemek için azami rutubet (%) GANN higrometre
ölçeği
5 28 60 1,7 30-40
8 28 140 1,7 30-40
10 28 200 1,7 30-40j

Şap yeterince dinlendirilmiş ve kuru olmalıdır. Çimento bazlı her türlü şap en az 30 gün dinlendirilmelidir. Şap içindeki nem oranı yüzeyden en az 2-3 cm. derinliğe inerek kontrol edilmelidir. GANN tipi higrometre ile ölçüldüğünde çimento esaslı şapın azami nem değeri 30 olmalıdır. Nem oranı bu değere düşmeden kesinlikle parke uygulanmalalıdır. Yukarıdaki tablo 400 doz şapın yaklaşık kuruma sürelerini göstermektedir. Ancak bu süreler kesinlikle bağlayıcı olmayıp, bağlı nem, mekanın ısıtılması ve havalandırılması, şapa eklenen katkı malzemeleri gibi değişik faktörlere göre değişiklikler gösterir. Şapın rutubeti istenen değerlere düşmeden parke döşenmesi gerekiyorsa mutlak surette engelleyecek kimyasal tecrit (IGROSTOP) malzemeleri kullanılmalıdır.

Şapta çatlak olmamalıdır.
Şapın kuruma süresi içinde yüzeyde oluşan küçük çatlaklar kabur edilebilir çatlaklıklardır. bunun dışında oluşan her türlü çatlak tamir edilmelidir. Bunun için öncelikle çatlaklar V şeklinde açılmalı ve sentetik reçineli katkı maddesi eklenmiş harç ile doldurulmalıdır.

Şap üzerinde aşırı seviye farkı olmamalıdır. Parke döşenecek zemin yeterince düz, dalgasız ve kendi içinde aşırı seviye farklılıkları göstermemelidir. Düz ve uzunca bir lata ile yapılan ve aşağıdaki değerler içinde kalan seviye farklılıkları kabul edilebilir azami değerlerdir. Parke döşeme aşamasında iyi bir netice almak için, 4 metre boyuda bir alüminyum mastar ile değişik yönlerde yapılacak olan bir seviye kontrolünde hiç bir noktada 9/10 mm.'yi aşan seviye farklılıkları görülmemelidir.

Kontrol noktaları arasındaki mesafe (metre)
(DIN 18202) / (L)
0.10 1.00 4.00 10.00
Kabul edilebilir azami yükseklik (H) Şaplı zeminler (mm) 2.00 4.00 10.00 12.00
Self levelling
Uygulanmamış zeminler
1.00 3.00 9.00 12.00

Şap fazla pürüzlü olmamalıdır. Parke döşenecek şapın aşırı derecede pürüzlü olması, aşırı bir yapıştırıcı sarfiyatına sebep olabileceği gibi, buna bağlı olarak yapışkanın kuruma süresi de uzatılacaktır. Tavsiye edilen şap kalitesi "ahşap mala perdah" tabir edilen yüzeydir.

Şap temiz olmalıdır. Parke döşenmeye başlanmadan önce şapın yüzeyi iyice temizlenmelidir. Şap üzerinden herhangi bir neden ile kalmış olan alçı, çimento yığınları çelik bir spatula ile kazınmalıdır. Şap üzerine damlayan her türlü yağlı malzeme, boya vs... şapa nüfuz etmeden temizlenmelidir. Yapıştırma işlemine başlanmadan önce zemin nemli bir bezle silinmeli veya elektrikli süpürge ile süpürülmelidir. Yukarıda belirtilen hususların kontrolü basit araçlar ile sağlanılabilir. Nem oranının higrometre ile tespit edilmesi dışındaki tüm diğer kontroller parkeyi döşeyecek olan ustanın bilgi ve tecrübesine bağlıdır.

Masif boy ve parkelerde zemin hazırlığı
Boy parkelerin uygulanması düşünülen mekanlarda zemin hazırlığı son derece önemlidir. Yüksek kaliteli şap dışında, uzun boy parkeler için tercih edilen zemin hazırlıkları aşağıda belirtilmiştir.

- Şapın arasına kadron yerleştirmek,
- Talaşlı şap dökmek
- Şap veya kaba beton üzerinde MDF, sunta, kontrtabla yerleştirmek,
- Şap veya kaba beton üzerine ahşap konstrüksiyon hazırlamak,

Yukarıdaki seçenekler arasında şapın arasına kadron yerleştirmek metodu seçilecek ise aşağıdaki ayrıntılara dikkat edilmesi gerekir.
- Kadronlar 25-30 cm. aralıklar ile dizilmelidir.
- Bu mesafe kullanılacak olan parkenin uzunluğuna göre değişebilir.
- Kadronlar, parke döşeme yönüyle 90 °C açı yapacak şeklinde olmalıdır.
- Dökülecek olan şap ile kadronlar mutlaka aynı seviyede olmalıdır.
- Dökülecek şap en az 3-4 cm kalınlıkta olmalıdır.
- Kadronlar mümkünse düz lata yerine eşkenar yamuk (trapez) profili olmalıdır.
- Kadronlar için tercih edilen ağaçlar mümkün olduğunca kuru çam veya kestanedir.

Parke döşenecek ortamda olması gerekenler
- Kullanılacak olan parkenin nem oranı -12 arasında olmalıdır.
- Tüm su tesisatı gözden geçirilmeli, herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen su sızıntıları mutlak surette giderilmelidir. Ahşabın en büyük düşmanı nem ve doğrudan su temasıdır.
- Seçilen zemin tipi her ne olursa olsun mutlak surette zeminin seviyesi her noktada aynı olmalıdır.
- Parke döşenecek ortamın ısısının 15 °C civarında olması, tutkalın daha kolay ve kısa sürede donması için tercih nedenidir.
- Boya son katı dışında herhangi bir tamirat, alçı, sıva, vb... gibi inşaat ve dekorasyon işleminin kalmaması sağlanmalıdır.
- Parke döşenecek mekanın tüm doğramaları ve pencere camları takılı olmalıdır.
- Parke uygulanacak zemin şap esaslı ise, şap en az 3 cm, kalınlığında ve kur uolmalıdır. Şapın kuruluğu konusunda tereddütünüz varsa higrometre ile şap nemini ölçtürünüz. Şapın sertleşmesi birkaç gün içinde gerçekleşir Ancak üzerine doğrudan parke uygulanabilecek kuruluğa ulaşması için mevsim şartlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak en az 30-45 güne ihtiyaç vardır. İyi kurumayan bir şapın üzerine uygulana parke kısa sürede şaptaki nemi emer ve bunun sonucunda şişer.
- Masif parkelerin ortam rutubetine gelmesi için, döşenecek mekana döşeme işlemi başlamadan en az 10-15 gün önce konmalı ve eğer naylon şrink ambalaj içinde iseler ambalaj birkaç yerden yırtılmalıdır.
- Parke ve döşeme işlemi bittikten sonra en az 2-3 haftalık bir süre geçmeden sistre ve cilalama işlemini yaptırmayın. Unutmayın ki ahşap yaşayan bir malzemedir ve uygulandığı ortamın nemine, ısısına göre az da olsa bazı ufak hareketlenmeler gösterebilir. Sistre ve cila işlemi, parke döşeme işleminden hemen sonra yapılırsa parkenin gözenekleri zımpara tozu ve cila ile kapanacağından ağaç, ortamın ısı ve nemine daha uzun sürede uyum sağlayacak ve eğer ortam nemi parke neminden fazla ise muhtemelen parke yüzeyinde küçük iç bükey toplanmalar olacaktır.

Parke uygulaması sırasında karşılanan önemli bir sorun parkenin şişmesi veya zeminden ayrılması
Uygulama esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek en büyük sorun masif parkenin yapıştırıldığı zeminden ayrılması ve şişmesidir. Parkenin yerden ayrılması veya şişmesinin genelde tek bin nedeni vardır. Ancak bazı zamanlar parkeyi uygulayan ustanın belli başlı şartları yerine getirmemesi, zeminin istenen özelliklere sahip olmaması veya ustanın işi çabuk bitirmek için acele etmeside arzu edilmeyen bu arızanın meydana gelmesine sebep olur. Parkenin yapıştırıldığı zeminden ayrılması veya şişmesine sebep olan belli başlı faktörler şunlardır;

- Parkenin aşırı derecede kurutulmuş olması.
- Kullanılan tutkalın çok beklemiş olması.
- Zeminin zayıf ve kalitesiz olması.
- Zeminin yeterince temiz olmaması.
- Zeminin aşırı nemli olması.

Parkenin yerden ayrılması veya şişmesi, tutkalın kuruması ve priz yapması sırasında olabileceği gibi parkenin üzerine uygulanan cilanın kuruması ve sertleşmesi esnasında da olabilir. Eğer şişme veya zeminden ayrılma döşeme işlemini takip eden ilk 10 saat içinde oluşmuş ise bunun tek nedeni parkenin aşırı bir nem emmiş olmasıdır. Bu nemin nedeni şapın iyi kurumaması ve/veya gereğinden fazla hatalı tutkal kullanılması olabilir. Parkenin aşırı derecede kurutulmuş olması da bu süreci hızlandırabilir. Döşenecek olan parkenin nemi % 8-12 arasında olmalıdır. Eğer parkenin nem oranı bu yüzdelerinden çok altında ise, parkenin zemindeki ve/veya tutkaldaki nemi emmesi, tutkalın kuruma ve priz yapma süresinden çok daha hızlı olacak ve doğal olarak parke zeminden ayrılacaktır. Tutkaldan kaynaklanan problemlerin tamamen önüne geçmek için (özellikle uzun boy parkeler için) mutlak surette poliüretan esaslı tutkal kullanılması tavsiye edilir. Su bazlı tutkal kullanılan uygulamalarda (sadece kısa boy parkeler için tavsiye edilir) gereğinden fazla miktarlarda tutkal kullanımı parkenin altına su dökmek ile eşdeğerdedir. Parke döşemesi sırasında su bazlı tutkal sarfiyatlarının 600-800 gram/m²'yi geçmemesi gerekir. Tutkal hiçbir zaman şap bozukluklarını gideren bir dolgu malzemesi olarak kullanılmalıdır. Parkenin zeminden ayrılamsı veya şişmesi cilalama işleminden hemen sonra meydana gelmiş ise bunun nedeni zemin sapının dozajında dökülmemiş olması, sapın yeterince temiz olmaması veya kullanılan tutkalın gereğinden fazla bekletilmiş olmasıdır. Bekletilen tutkal yüzeysel olarak sertleşmeye başlar ve üzerinde yapışma işlemini engelleyen kuru bir tabaka oluşur. Cila işlemi, parkenin üzerinde oldukça önemli bir gerilime sebep olacaktır. Dolayısı ile kötü bir zemin ve/veya bekletilmiş tutkal ile uygulanan parke zemine gerektiğigibi yapışmayacak ve cila işleminin sebep olduğu aşırı gerilim nedeni ile zeminden ayrılabilecektir.


Parkenin Zeminden aynılması aşırı
nemden dolayı olmuş ise tutkal daha
çok sökülen parçanın üzerinde kalır.


Parkenin zeminden ayrılması bekletilmiş
tutkaldan dolayı olmuş ise tutkal daha
çok zeminin üzerinde kalır

Pollüretan esaslı tutkalda dikkatedilecek hususlar: Poliüretan esaslı tutkallar ile su veya solvent esaslı tutkallar arasında en önemli fark, malzemelerin kap ömrüdür. Su veya solvent esaslı tutkallarda, ambalaj açılıp tutkalın zemine tatbikinden sonra kuruma süreci başlar. zemine tatbik edilen tutkalın yüzeyinde oluşan kabuk, üzerine parke tatbik edildiği zaman patlayarak tutkal açığa çıkar. Ancak 2 bileşimli poliüretan esaslı tutkallarda, karışım yapıldıktan sonra süreci tutkalın tüm kütlesinde aynı anda başlar. Karışım yapıldıktan sonra kap ömrü kısa olan tutkallar zemine tatbik edildiğinde eğer üzerine parke yapıştırma işlemi geciktirilir veya tutkal kabında fazla bekletilirse tutkal kesinlikle işlevini yerine getiremez.

Yerden ısıtmalı zeminlerde masif parke uygulaması:
Parke yakın geçmişe kadar bazı kalitesiz ve standart dışı imalatlar yüzünden genellikle sorunlu bir malzeme olarak tanınmış ve bundan dolayı uygulamada pek fazla rağbet göndermiştir. Son zamanlarda ise, özellikle ithal lamine parkelerin tüketiciye tanıtılmasından sonra yerden ısıtmalı sistemlerde masif parkenin kesinlikle uygulanmaması gerektiği yönünde yanlış ve haksız bir düşünce oluşturulmuştur.

Yerden ısıtmalı sistemlerde serpantinler içinde dolaşan sıcak suyun ulaşabileceği ısı teorik olarak azami 60 °C civarındadır. Bu ısı, serpentinleri çevreleyen koruyucu şap tabakasına 45 °C dolayında aktarılır. Şaptaki bu ısı ise, üzerinde yürüyen taban malzemesine, malzemenin cinsine göre ve ulaşılmak istenen ortam ısısına bağlı olarak 24 °C ile 30 °C arasında aktarılır.

Parkede kaliteyi en önemli etkileyenen önemli faktör, ahşabın kuruluk derecesidir. Parke ilamatı için kullanılan ahşap mutlak surette önce açık havada bekletilip, hava kurusu tabir edilen kuruluğa getirildikten sonra kurutma fırınlarında rutubeti %7 mertebesine düşünceye kadar suni olarak kurutulmalıdır. Kurutma fırınlarındaki süreç içinde, parke taslaklarına uygulanan ısı 70 °C'ye kadar çıkar. Bu işlem sırasında kurutmadan dolayı ahşapta meydana gelen dönme, çatlama vb... gibi arızalar fire olarak ayrıldıktan sonr, geriye kalan sağlam parçalar parke imalatına verilir.

Diğer bir ifade ile parke yapımında kullanılan hm malzeme , yerden ısıtmalı sistemde maruz kalabileceği ısının çok üstünde bir ısıda kurutulur.

Parke imalatına geçilmeden öncede %7 mertebesinde kurutulan ahşap, mevsim şartlarına ve ahşabın cinsine bağlı olarak 10-20 gün civarında tekrar ortam rutubetine gelmesi için dinlendirilir. Bu dinlendirme süreci sırasında ham ahşap denge rutubetine ulaşır ve daha sonra harici bir suni rutubetlenme olmadığı sürece, herhangi bir şekil bozukluğuna uğramadan ortamın +/- rutubetine uyum sağlar.

Kaldı ki, pencere kenarı veya balkon kenarı gibi parkenin doğrudan güneş ışığına açık olduğu yerlerde, parke yüzeyinde oluşan ısı yaz aylarında rahatlıkla 30 °C - 35 °C'lere ulaşır. Sonuç olarak parkenin çalışması ile, söz konusu parkenin döşendiği ortamın hangi metodla ısıtıldığı arasında doğrudan bir ilişki kurmak ve yerden ısıtmalı zeminlerde masif parkenin kullanılmaması hükmüne varmak doğru değildir. Ancak uygulama öncesi ve sonrasında bazı hususlara dikkat etmek gerekir ki, aşağıa izah edilen bu hususlar sadece masif parkeler için gerekli olmayıp, iyi bir netice alınabilmesi için lamina parke uygulamasında da dikkate alınmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken hususların başında serpantinler ile şap tabakasının yüzeyi arasında en az 3 cm.'lik bir kalınlığı olmasıdır. Bu kalınlığın altındaki şap, yerden ısıtma olsun veya olmasın sağlıklı bir netice vermez. Koruyucu şap kuruduktan sonra, parke uygulamasına geçmeden önce yerden ısıtma sistemini çalıştırmakta büyük fayda vardır. Bunun neticesinde şap tamamen kuruyacak ve ayrıca şap yüzeyinde oluşabilecek büyük çatlamalar tespit edilecektir. Şap üzerindeki yüzeysel çatlamalar büyük boyutlara ulaşmış ve zeminden koparak oynamalara sebep verecek hale gelmiş ise mutlak surette gerekli tamirat yapılmalıdır. Şap yüzeyinde oluşması muhtemel yüzey çatlamalarını asgariye indirmek için tavsiye edilen usul, yerden ısıtma istemi içindeki suyu 35 °C civarında ısıtarak şap rutubetini kontrollü bir şekilde istenen seviyeye indirmektedir.

Bu işlem bittikten sonra ısıtma kapatılıp şap, 2-3 gün dinlendirilmelidir. Parke döşeme işlemi bittikten sonra sistem bir kez daha çalıştırılmalı ve ısı günde 3-5 °C arttırılarak ulaşılması amaçlanan azami ısıya getirilmelidir. Sistre ve cila işlemi ise bu süreçten sonra yapılmalıdır.

Parkenin döşenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli esas ise kullanılacak olan tutkalın mutlak olarak yerden ısıtmalı sisteme uygun bir tutkal olmasıdır. Tavsiye edilen tutkal iki bileşimli poliüretan tutkal olup, su esaslı tutkal kesinlikle kullanılmamalıdır.

AVRUPA PARKE ÜRETİCİLERİ FEDERASYONUNUN (FEP)
Yerden ısıtmalı zeminlerde parke uygulaması için tavsiyeleri:

Parke yer döşemeleri yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılmak için ideal malzemelerdir. Hem yere yapıştırılmalı masif, hemde yüzer sistem lamine biçimindeki uygulamaların ikisi de mümkündür. Yüzer sistemin uygulandığı durumlarda ısı kaybının daha fazla olacağı kabul edilmelidir. Her iki uygulama durumunda da aşağıdaki kurallara ve imalatçı uyarılarına uyulmalıdır.

1- Sadece sağlık ile ilgili nedenler gözönüne alındığında bile, yüzeydeki azami ısı 26 °C - 27 °C'yi geçmemelidir. (Azami 30 °C)
2- Yere yapıştırılarak uygulanan parkelerde sıcak su boruları (serpantinler ) üzerine asgari 30 mm kalınlığında şap dökülmelidir.
3- Diğer zemin kaplama malzemelerinde de yapılması gerektiği gibi, şap nihal sertliğe ulaştıktan sonra, ısıtma sistemi 14 gün süre ile en azından yarı kapasitede çalıştırılmalıdır. Parke döşenmeden 1-2 gün önce yerden ısıtma sistemi kapatılmalı ve parke döşeme işleminin bitmesini takiben ısıtma tekrar devreye sokularak ısı 3-4 gün içinde kademeli olarak yükseltilmelidir. bu önlem kalıntı nemin atılarak parkeye hasar vermesini önler.
4- Parke döşemeye başlanırken şapın nemi 1.5 (GANN 30)'dan fazla olmalalıdır.
5- Yapıştırmada yüksek kaliteli PVA tutkal kullanılmalıdır.
6- Parke döşenecek odanın bağıl neminin normal değerlerde olmasına ikkat edilmelidir. (%50-60). Bu husus parkelerin birleşmesinin doğallığı için gerekli olduğu kadar, insan sağlığı açısından da dikkate alınmalıdır.


Ölçülerine göre Masif Rabıta Parkede uygulaması zorunlu döşeme şekli:Daha geniş bilgi edinmek istiyorsanız firmamızı arayınız.